ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่ 6 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110

โทร.054-059688