ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษาที่ 2565

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการ11
รองผู้อำนวยการ11
ข้าราชการครู2911
พนักงานราชการ11
ครูอัตราจ้าง123
พนักงานบริการ11
รวม61218